Filoteusz Uspienski

Intro Ukrainian priest
Was Priest
From Ukraine
Type Religion
Gender male
Birth 27 January 1808, Russian Empire
Death 10 February 1882, Kyiv, Ukraine (aged 74 years)
Star sign Aquarius

Filoteusz, imię świeckie Timofiej Grigorjewicz Uspienski (ur. 15 stycznia 1808 w Zakobiakinie, zm. 29 stycznia 1882) – rosyjski biskup prawosławny.

Życiorys

Ukończył seminarium duchowne w Jarosławiu. Następnie w 1828 podjął studia teologiczne w Moskiewskiej Akademii Duchownej, kończąc je w 1832 jako magister nauk teologicznych. Został zatrudniony w akademii jako wykładowca. 13 listopada 1832 złożył wieczyste śluby mnisze, następnie 19 listopada został wyświęcony na hierodiakona, zaś 20 listopada – na hieromnicha. Od 1838 wykładał w Petersburskiej Akademii Duchownej teologię moralną i pastoralną oraz był p. o. inspektora. W maju 1839 podniesiony do godności archimandryty, zaś w październiku został na stałe inspektorem Akademii. Od 1842 profesor zwyczajny. W tym samym roku został przeniesiony do seminarium w Charkowie jako jego rektor, jednak dzięki rekomendacji metropolity moskiewskiego Filareta nominacja ta została cofnięta i duchowny trafił do bardziej prestiżowego Wifańskiego Seminarium Duchownego, również w charakterze rektora. Od 1845 do 1847 był również przełożonym monasteru św. Jana Chryzostoma w Moskwie. W 1847 mianowany rektorem moskiewskiego seminarium duchownego, a następnie także przełożonym monasteru Wysoko-Pietrowskiego w Moskwie. 18 grudnia 1849 miała miejsce jego chirotonia na biskupa dmitrowskiego, wikariusza eparchii moskiewskiej. Tradycyjnie łączył urząd z kierowaniem monasteru św. Sawy Storożewskiego. W 1853 przeniesiony na katedrę kostromską. Brał udział w koronacji cara Aleksandra II i jego żony Marii Aleksandrowny. W 1857 przeniesiony na katedrę twerską. W 1859 został włączony w poczet członków Świątobliwego Synodu Rządzącego, przez co do 1868 faktycznie żył w Petersburgu, udając się do swojej eparchii jedynie w miesiącach letnich. W 1861 otrzymał godność arcybiskupią. W 1876 objął katedrę kijowską i halicką, na którą został przeniesiony z uwagi na jego osiągnięcia w pracy duszpasterskiej oraz ascetyczny tryb życia, jaki prowadził. Urząd sprawował do śmierci w 1882. Został pochowany w cerkwi Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Bliższych Pieczarach Ławry Pieczerskiej.

Przypisy

Bibliografia

Biogram w bazie danych prawosławia rosyjskiego

PoprzednikEuzebiusz (Orlinski) Przełożony Monasteru Wysoko-Pietrowskiego1847 – 1849 NastępcaEugeniusz (Sacharow-Płatonow)
Biskupi eparchii kostromskiej
Biskupi eparchii kostromskiej
Szymon (Todorski) (1745) Sylwester (Kulabka) (1745–1750) Gennadiusz (Andriejewski) (1753–1757) Damaskin (Askaronski) (1758–1769) Szymon (Łagow) (Łagowski?) (1769–1778) Paweł (Ziornow) (1778–1800) Eugeniusz (Romanow) (1800–1811) Sergiusz (Kryłow-Płatonow) (1812–1817) Samuel (Zapolski-Płatonow) (1817–1830) Paweł (Podlipski) (1830–1836) Włodzimierz (Alawdin) (1836–1842) Witalis (Szepietow) (1842–1845) Justyn (Michajłow) (1845–1850) Leonid (Zariecki) (1850–1853) Filoteusz (Uspienski) (1853–1857) Platon (Fiwiejski-Łosiew) (1857–1877) Ignacy (Rożdiestwienski) (1878–1883) Aleksander (Kulczycki) (1883–1888) Augustyn (Gulanicki) (1889–1891) Wissarion (Nieczajew) (1891–1905) Tichon (Wasilewski) ) (1905–1914) Eugeniusz (Bierieżkow) (1914–1918) Serafin (Mieszczeriakow) (1918–1922) Sebastian (Wiesti) (1923) Sylwester (Bratanowski) (1923–1925) Sebastian (Wiesti) (1925–1929) Dymitr (Dobrosierdow) (1930–1932) Nikodem (Krotkow) (1932–1937) Teodozjusz (Kirika) (1937) Antoni (Krotewycz) (1946–1953) Jan (Razumow) (1953–1954) Arseniusz (Kryłow) (1954–1956) Sergiusz (Kostin) (1956–1959) Jan (Ławrinienko) (1961) Donat (Szczogolew) (1961) Nikodem (Rusnak) (1961–1964) Kasjan (Jarosławski) (1964–1988) Hiob (Tywoniuk) (1988–1989) Aleksander (Mogilow) (1989–2010) Aleksy (Frołow) (2010–2013) Terapont (Kaszyn) (od 2013)
Szymon (Todorski) (1745) Sylwester (Kulabka) (1745–1750) Gennadiusz (Andriejewski) (1753–1757) Damaskin (Askaronski) (1758–1769) Szymon (Łagow) (Łagowski?) (1769–1778) Paweł (Ziornow) (1778–1800) Eugeniusz (Romanow) (1800–1811) Sergiusz (Kryłow-Płatonow) (1812–1817) Samuel (Zapolski-Płatonow) (1817–1830) Paweł (Podlipski) (1830–1836) Włodzimierz (Alawdin) (1836–1842) Witalis (Szepietow) (1842–1845) Justyn (Michajłow) (1845–1850) Leonid (Zariecki) (1850–1853) Filoteusz (Uspienski) (1853–1857) Platon (Fiwiejski-Łosiew) (1857–1877) Ignacy (Rożdiestwienski) (1878–1883) Aleksander (Kulczycki) (1883–1888) Augustyn (Gulanicki) (1889–1891) Wissarion (Nieczajew) (1891–1905) Tichon (Wasilewski) ) (1905–1914) Eugeniusz (Bierieżkow) (1914–1918) Serafin (Mieszczeriakow) (1918–1922) Sebastian (Wiesti) (1923) Sylwester (Bratanowski) (1923–1925) Sebastian (Wiesti) (1925–1929) Dymitr (Dobrosierdow) (1930–1932) Nikodem (Krotkow) (1932–1937) Teodozjusz (Kirika) (1937) Antoni (Krotewycz) (1946–1953) Jan (Razumow) (1953–1954) Arseniusz (Kryłow) (1954–1956) Sergiusz (Kostin) (1956–1959) Jan (Ławrinienko) (1961) Donat (Szczogolew) (1961) Nikodem (Rusnak) (1961–1964) Kasjan (Jarosławski) (1964–1988) Hiob (Tywoniuk) (1988–1989) Aleksander (Mogilow) (1989–2010) Aleksy (Frołow) (2010–2013) Terapont (Kaszyn) (od 2013)
PoprzednikGabriel (Rozanow) Biskup twerski1857–1876 NastępcaAleksy (Rżanicyn)
PoprzednikArseniusz (Moskwin) Metropolita kijowski1876–1882 NastępcaPlaton (Gorodiecki)

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *