Francis Cetner

Intro Governor of Smolensk
A.K.A. Франтишек Цетнер
Is Military personnel Politician
From Lithuania Poland
Type Military Politics
Gender male
Birth Lublin, Poland
Death 5 January 1732, Chornyi Ostriv, Ukraine

Franciszek Cetner herbu Przerowa (zm. 5 stycznia 1732 w Ostrowie) – wojewoda smoleński od 1714, starosta werbelski od 1727 i kamionacki od 1702. Był synem Jana starosty lwowskiego. W 1702 został wybrany w skład sądu skarbowego. W latach 1702-1703 otrzymał listy przypowiednie na zaciąg chorągwi pancernych. W 1712 wybrany posłem na sejm z ziemi lwowskiej. Dwukrotnie żonaty najpierw z Anną Chodorowską podkomorzanką lwowską z którą miał córkę Anielę (imię zakonne Zofia) przełożoną sakramentek we Lwowie, drugą żoną została Anna z Tarłów wojewodzianka lubelska miał z nią syna Jana i córkę Franciszkę wydaną za mąż za wojewodę podolskiego Michała Rzewuskiego. W 1727 i 1730 otrzymał wraz z żoną konsens królewski na ustąpienie synowi starostwa kamionackiego i werbelskiego.

Bibliografia

Wojciech Hejnosz, Franciszek Cetner, w: Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1937, t. III, s. 238.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *