Joachim Chreptowicz

Intro Kanclerz wielki litewski
A.K.A. Joachim Litawor Chreptowicz
Was Poet Diplomat
From Lithuania Poland
Type Literature Politics
Gender male
Birth 4 January 1729, Navahrudak, Belarus
Death 4 March 1812, Warsaw, Poland (aged 83 years)
Star sign Capricorn

Joachim Chreptowicz pseud.: Jeden z współziomków (4 January 1729, Jasieniec near Navahradak – 4 March 1812), of Odrowąż Coat of Arms, was a Polish-Lithuanian nobleman, writer, poet, politician of the Grand Duchy of Lithuania, marshal of the Lithuanian Tribunal and the last Grand Chancellor of Lithuania. He was a member of the Permanent Council, activist of the Commission of National Education, physiocrat and a vivid supporter of the Targowica Confederation.

Works

Réponse de la part du Roi aux Députés de la Délégation prononcée par… le 16 févier 1774 "Zdanie JW. JP. … na projekt pod tytułem: Powinności i władza departamentów w Radzie, na sesji sejmowej w r. 1776 d. 23 września dane", brak miejsca i roku wydania; także Warszawa 1776 (tu nieco inaczej sformułowano końcową część tytułu: … na sesji sejmowej dnia 23 września 1776 miane) Poezja, wyd. w: I. Krasicki "Zbiór potrzebniejszych wiadomości", Warszawa 1781 i wyd. następne, (artykuł) Odpowiedź tegoż, powst. 1787, wyd. w: F. Karpiński Dzieła wierszem i prozą, t. 1, Warszawa 1806, s. 348-350; odpowiedź na list poetycki F. Karpińskiego pt. "List do J. L. C. P. W. Ks. L. (Joachima Litawora Chreptowicza Pisarza Wielkiego Księstwa Litewskiego) z Krasnegostawu; Karpiński napisał w 1787 roku 2 kolejne listy poetyckie do Chreptowicza, ogł. w: Dzieła…, s. 346-348, 350-354 Głos JW. Jmci Pana… na sesji sejmowej dnia 18 grudnia r. 1789 Odezwa do publiczności, brak miejsca wydania (1794) Reprodukcja coroczna krajowa, powst. około roku 1801, wyd. w książce: J. Turgot O składaniu się i podzielaniu majątków w społeczności, tłum. S. Kłokocki, Warszawa 1802 O prawie natury, pismo oryginalne jednego z współziomków, wyd. S. K. (Kłokocki), Warszawa 1814 Na obraz Rafaela. Wiersz łaciński (informacja G. Korbuta) Magazyn Warszawski (tu: "List do edytora" 1785, t. 1, cz. 1; "Wiadomość względem użytecznego i trwałego poprawiania łąk" 1785, t. 1, cz. 2), Pamiętnik Warszawski (1809-1810).

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *