Zdeněk Fiala

Intro Czech historian
A.K.A. Zdenek Fiala
Was Archivist Educator
From Czech Republic
Type Academia Social science
Gender male
Birth 5 May 1922, Prague, Czech Republic
Death 3 August 1975, Prague, Czech Republic (aged 53 years)
Star sign Taurus

Zdeněk Fiala (5. května 1922 Praha – 8. března 1975 tamtéž) byl český historik, profesor Univerzity Karlovy. Studoval na filosofické fakultě Univerzity Karlovy v letech 1945–1949, na Státní archivní škole v letech 1946–1948. V letech 1945–1951 pracoval v archivu Ministerstva vnitra. Od roku 1951 působil na FF UK, v roce 1963 byl jmenován profesorem pomocných věd historických a o rok později byl pověřen vedením nově vzniklé katedry pomocných věd a archivního studia (v roce 1975 ho nahradil Zdeněk Bakovský). Od roku 1973 byl členem korespondentem ČSAV. Zabýval se především diplomatikou, českými středověkými dějinami a dějinami historiografie. Se svojí nemalou autoritou vstupoval i do dlouhodobějších sporů české historie, jako byl spor o rukopisy a spor o pravost Kristiánovy legendy. Část jeho práce vydala posmrtně jeho žena Gabriela Čechová.

Dílo

Diplomatika jedna nebo dvě, Archivní časopis, 10 1960, s. 1–17 a 12 1962, s. 113–116 Přemyslovské Čechy, 1965, 2. doplněné vyd. 1975 Předhusitské Čechy, 1968, 2. doplněné vyd. 1978 O Rukopisech po stránce paleografické, 1969 (sborník Rukopisy královédvorský a zelenohorský: Dnešní stav poznání, ed. Mojmír Otruba, s. 49–82) Česká diplomatika do r. 1848, 1971 (spoluautoři Jindřich Šebánek a Zdeňka Hledíková) Hlavní prameny Legendy Kristiánovy, 1974

Literatura

HOFFMANNOVÁ, Jaroslava; PRAŽÁKOVÁ, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha: Libri, 2000. 830 s. ISBN 80-7277-023-3. Kapitola Fiala Zdeněk, s. 172.  KAHUDA, Jan. Fiala Zdeněk, prof. PhDr., DrSc.. Praha : 2001, Národní archiv. (inventář osobního fondu v NA)

Externí odkazy

Seznam děl v Souborném katalogu ČR, jejichž autorem nebo tématem je Zdeněk Fiala Autoritní data: AUT: jk01031033 | ISNI: 0000 0001 1031 0182 | LCCN: n83182072 | VIAF: 91571543 | WorldcatID: lccn-n83182072

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *